Vastgoed in 2022: wat zijn de nieuwe regels?

Er verandert best wel wat op het vlak van vastgoed in 2022. Een lagere registratiebelasting bij de aankoop van een eerste woning, een verplichte schatting voor wie een woonkrediet afsluit en strengere regels rond onroerende voorheffing bij nieuwbouw. We geven een overzicht.

Eerste gezinswoning wordt goedkoper
Een belangrijke nieuwigheid in het vastgoed in 2022 zijn de registratierechten. Heb je zonet je droomhuis gevonden? Dan is er goed nieuws. Sinds 1 januari 2022 daalt de registratiebelasting van 6 naar 3 procent als het om je enige eigen woning gaat. Koop je een oud huis en ben je van plan om het binnen de vijf jaar te renoveren tot een E-peil van 60? Dan betaal je slechts 1 procent registratierechten. Bouwers en kopers van een tweede verblijf zijn minder goed af: op de aankoop van een bouwgrond, investeringseigendom of tweede verblijf betaal je voortaan 12 procent registratiebelasting (in plaats van 10 procent).

Schatting voor hypothecaire lening verplicht
Wie dit jaar een woonkrediet wil afsluiten, moet zijn nieuwe woning laten schatten door de bank. Zo geldt vanaf 2022 de geschatte waarde van de woning als basis, en niet meer de aankoopprijs. Volgens de nieuwe Europese richtlijn moeten banken bij het toekennen van een hypothecaire lening voortaan werken met een objectief schattingsverslag: van schatting op afstand tot geavanceerde statistische modellen en expertbezoeken ter plaatse. Als blijkt dat de woning minder waard is dan wat je ervoor wilt betalen, kan het zijn dat de koper zelf meer geld op tafel moet leggen.

Asbestattest
In de loop van 2022 wordt een asbestattest verplicht bij de verkoop van een woning en gebouwen ouder dan bouwjaar 2001. Een gecertificeerd ‘asbestdeskundige inventarisatie’ zal een asbestinventarisatie voor een geldig asbestattest uitvoeren. Dit attest is tien jaar geldig en beschrijft voor een normaal gebruik van het gebouw welke materialen of gebouwonderdelen asbest bevatten, wat de staat is van het asbest en hoe het veilig kan beheerd of verwijderd worden. Tegen 2032 moet iedere gebouweigenaar over een asbestattest beschikken. Bij verhuur is de eigenaar die een asbestattest heeft, verplicht om een kopie te bezorgen aan de nieuwe huurder(s).

Strengere regels onroerende voorheffing bij nieuwbouw

Eigenaars van nieuwbouw krijgen sinds 2016 een korting van 50 of 100 procent op de onroerende voorheffing als ze een laag E-peil behalen. Het E-peil is een score die aangeeft hoe energiezuinig een gebouw is. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger het gebouw. Dien je in 2022 een omgevingsvergunning in en wil je nog van 50 procent korting genieten, dan mag het E-peil van je toekomstige nieuwbouw maximaal 20 bedragen. Om van een volledige vrijstelling te genieten, geldt een E-peil van maximaal 10. De vermindering wordt toegekend gedurende vijf jaar. Vanaf 2023 worden de voorwaarden nog verder verfijnd.

Geen nieuwe stookolieketels meer

Vanaf dit jaar is het niet meer toegelaten om een stookolieketel te plaatsen in bestaande gebouwen (woongebouwen en niet-residentiële gebouwen) als in de straat een aansluiting op het aardgasnet mogelijk is. Bij nieuwbouw of ingrijpende energetische renovaties mag er zelfs sowieso geen stookolieketel meer geplaatst worden, zelfs niet wanneer er geen aansluiting op het aardgasnet is. Kleine herstellingen aan bestaande toestellen blijven wel mogelijk. Wie toch nog een nieuwe stookolieketel plaatst, riskeert minimaal 3.000 euro boete. Een uitzondering geldt voor wie uiterlijk op 18 november 2021 een ketel had besteld, die ten laatste op 31 maart 2022 wordt geplaatst.

Alleen ‘nieuwe’ EPC’s bij verkoop

Een energieprestatiecertificaat (EPC) geeft belangrijke informatie over de energiezuinigheid van een woning of appartement. De verkoper moet zo’n certificaat bij elke verkoop kunnen voorleggen. Vanaf nu komen alleen de vernieuwde EPC’s die opgemaakt zijn vanaf 2019 nog in aanmerking. Dat certificaat herken je aan het EPC-label van A+ tot F dat op het EPC staat. Voordien mocht het EPC maximaal tien jaar oud zijn (voor verkoop). Bij verhuur mag je het bestaande EPC (maximaal tien jaar oud) blijven gebruiken. Een compromis dat in 2021 werd getekend, maar waarvan de notariële akte in 2022 wordt verleden, valt dus onder deze nieuwe maatregel.

Een energieprestatiecertificaat (EPC) geeft belangrijke informatie over de energiezuinigheid van een woning of appartement. De verkoper moet zo’n certificaat bij elke verkoop kunnen voorleggen. Vanaf nu komen alleen de vernieuwde EPC’s die opgemaakt zijn vanaf 2019 nog in aanmerking. Dat certificaat herken je aan het EPC-label van A+ tot F dat op het EPC staat. Voordien mocht het EPC maximaal tien jaar oud zijn (voor verkoop). Bij verhuur mag je het bestaande EPC (maximaal tien jaar oud) blijven gebruiken. Een compromis dat in 2021 werd getekend, maar waarvan de notariële akte in 2022 wordt verleden, valt dus onder deze nieuwe maatregel.

Renovatiepremies worden eenvoudiger

Vanaf 1 juli 2022 komt er een einde aan de zoektocht naar premies. De bestaande energie- en woonpremies smelten dan samen tot een vereenvoudigde Vlaamse renovatiepremie: Mijn VerbouwPremie. Particulieren en bedrijven zullen via één online loket een premie kunnen aanvragen voor zowel renovatie als energiebesparende investeringen. De bedragen en voorwaarden van premies voor dak-, muur- en vloerisolatie, isolerende beglazing, zonneboiler, warmtepomp en warmtepompboiler blijven behouden. Ook de premie voor zonnepanelen blijft ongewijzigd.