Een woningverzekering is niet verplicht, maar wel onmisbaar

Een woningverzekering is niet wettelijk verplicht voor eigenaars, maar wel heel nuttig. Zo moet je niet zelf opdraaien voor schade aan je huis en/of je inboedel en allerlei ander onheil. Vermijd onder- en oververzekering en weet wanneer, waarvoor en hoe je je verzekering aanspreekt. Waarop moet je letten bij het afsluiten van een woningverzekering? We vroegen het aan onafhankelijk expert Jurgen Nelissen.

Een woningverzekering is niet wettelijk verplicht voor eigenaars, maar bij banken kan je doorgaans geen hypotheek afsluiten zonder een schuldsaldoverzekering en woningverzekering (die laatste wordt ook brandverzekering genoemd). En dat is heel begrijpelijk, want een woningverzekering is erg nuttig. Niet alleen bij een brand, maar ook voor waterschade, losgerukte takken of omvallende bomen, een inbraak. Daarnaast ben je ook beschermd bij aansprakelijkheid ten opzichte van derden.

Toch verplicht

Ben je huurder en sloot je een contract af na 31 december 2018? Dan is een woningverzekering verplicht. We vertellen je hieronder hoe het precies zit. Hoe dan ook is het voor iedereen aangewezen om een goede woningverzekering af te sluiten. Naast de al genoemde schade ben je in heel wat polissen trouwens ook verzekerd tegen diefstal. Let wel op dat je niet te veel maar ook niet te weinig betaalt voor je woningverzekering. Vooral het laatste zal je duur te staan komen op het moment dat je een schadegeval aangeeft.

Niet te veel, niet te weinig

Maar hoe weet je of je correct verzekerd bent? Jurgen Nelissen van onafhankelijk makelaar Nelissen Verzekeringen legt uit: “Om correct verzekerd te zijn moet een verzekeraar de waarde van je woning en je inboedel kennen. De waarde van het gebouw wordt vaak bepaald aan de hand van een evaluatierooster, waarmee de eigenaar zijn gebouw kan herstellen of heropbouwen. Het alternatief voor het rooster is een expertise. Belangrijk is dat de waarde van de woning en inhoud mee evolueren in de tijd. Daarom zijn heel wat contracten gekoppeld aan de ABEX-index, zodat je verzekering gelijke tred houdt met de bouwprijzen.”

Oververzekering (je onnodig ruim verzekeren) kost je enkel meer aan premie, onderverzekerd (te weinig verzekerd) zijn, kost je meer bij schade. Toch wil je vooral liever niet onderverzekeren, want dan is de evenredigheidsregel van toepassing. Stel dat je woning verzekerd is voor de helft van de nieuwbouwwaarde, dan zal bij elke schade de verzekering ook maar de helft uitbetalen. Verbouwingen die de waarde van het pand beïnvloeden of de aanschaf van bijkomende waardevolle spullen meld je dus best aan je verzekeraar.

Premie op maat

Naast de wettelijk bepaalde basiswaarborgen bieden verzekeraars nog heel wat mogelijke uitbreidingen. Elke woningverzekering is anders en niet alle dekkingen zijn nodig voor iedereen. De premie voor een diefstalverzekering hangt bijvoorbeeld af van de ligging van de woning, anti-inbraakmaatregelen, de waarde van de inboedel… Het algemene principe luidt: hoe hoger de franchise (of vrijstelling), hoe lager de premie. Als je kiest voor de zogenaamde Engelse vrijstelling krijg je die vrijstelling integraal terug, wanneer de schade boven het franchisebedrag uitkomt. 

Jurgen Nelissen: “De verzekeraar kan je spullen tegen hun nieuwwaarde verzekeren (de prijs om ze te vervangen) of tegen hun actuele waarde (rekening houdend met de leeftijd en de slijtage). Voor bouwers en verbouwers is de ABR-verzekering dan weer interessant, dat is de verzekering voor alle bouwplaatsrisico’s. Tijdens een bouw of verbouwing kan er heel wat fout gaan, veroorzaakt door menselijke fouten of de weerselementen. De ABR-verzekering beschermt je tegen zulke onaangename verrassingen.”

Ook voor (ver)huurders

Koop je een appartement? Neem dan contact op met de syndicus. Hij zal je informeren over de blokpolis die werd afgesloten voor het hele gebouw. Vergeet niet een eigen polis voor jouw appartement en inboedel en de schade aan derden af te sluiten. Huur of verhuur je een woning in Vlaanderen en ging het (ver)huurcontract in na 31 december 2018? Dan ben je verplicht die woning te verzekeren (uitgezonderd studentenkamers).

Naast brand, waterschade, stormschade en diefstal bieden woningpolissen vaak ook de mogelijkheid om bijkomend en voor een relatief lage kost een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten. Doen of niet doen? Jurgen Nelissen: “Of je nu eigenaar of huurder bent, een rechtsbijstandsverzekering is altijd een goed idee. Die zorgt voor de verdediging van je rechten bij een geschil over je woningverzekeringscontract en dekt de kosten voor expertises en honoraria.”

Vijf tips van de expert

  1. Bij schade: verzamel zoveel mogelijk bewijsmateriaal (foto’s, aankoopbewijzen, facturen…) Hoe vollediger het dossier, hoe vlotter de schaderegeling.
  2. Vermijd onderverzekering en verzeker je woning tegen nieuwwaarde of heropbouwwaarde.
  3. Overweeg een koppeling van je verzekeringen om overlappingen te vermijden en betere voorwaarden te bekomen.
  4. Onderzoek of je polis moet aangepast worden bij renovaties of uitbreidingen.
  5. Bewaar documenten en waardebewijzen niet enkel op papier, sla ze op in de cloud.